PRZYGOTOWANIE ODWODNIENIA DO POŁĄCZENIA

Korpus odwodnienia ma przygotowane miejsca łączenia do kolejnych połączeń.

Potrzebny otwór można wybić młotkiem tylko wtedy, gdy zamontowano ruszt w korpusie odwodnienia. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia korpusu odwodnienia. Po wybiciu otwór można wygładzić plikiem. Można użyć czterech otworów bocznych przygotowanych do montażu rur Ø50. Dolny odpływ można wykonać w podobny sposób. Można podłączyć rury kanalizacyjne Ø110.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA BETONU

Klasa wytrzymałości jest jednym z podstawowych parametrów betonu.

Zwykłe klasy wytrzymałości betonu są powszechnie dostępne w betoniarniach. Do poszczególnych systemów należy dobrać parametry, które musi spełniać beton aby był dostatecznie wytrzymały w całym okresie eksploatacji.

Klasa
wytrzymałości
Typ
ALCAPLAST
Klasy
C12/15HOME
HOME+
A15
C20/25STANDARDB125
C30/37PROFIC250
C30/37TOPD400

AVZ101-R101

Instalace AVZ101-R101

Wystarczająco dużo miejsca nie tylko dla odpływu, ale także dla wymaganego podłoża betonowego.

Instalace AVZ101-R101

Wybierz lokalizację spływu (najniższe miejsce) oraz początek i koniec linii. Minimalna wysokość podłoża betonowego 10 cm.

Instalace AVZ101-R101

Ustawić wysokość tak, aby uzyskać dostateczny spadek. Odwodnienia należy instalować z osadzonymi rusztami, aby zapobiec odkształcaniu się podczas montażu. Aby uniknąć zanieczyszczenia odwodnienia, zaleca się pokrycie rusztu folią PVC.

Instalace AVZ101-R101

Otaczająca powierzchnia powinna być 3–5 mm powyżej górnej powierzchni odwodnienia. W przypadku nawierzchni z kostek betonowych zalecamy układać kostki w pobliżu odwodnienia na podłożu betonowym.

Instalace AVZ101-R101

AVZ102-R102

Instalace AVZ102-R102

Wystarczająco dużo miejsca nie tylko dla odpływu, ale także dla wymaganego podłoża betonowego.

Instalace AVZ102-R102

Wybierz lokalizację spływu (najniższe miejsce) oraz początek i koniec linii. Minimalna wysokość podłoża betonowego 10 cm.

Instalace AVZ102-R102

Ustawić wysokość tak, aby uzyskać dostateczny spadek. Odwodnienia należy instalować z osadzonymi rusztami, aby zapobiec odkształcaniu się podczas montażu. Aby uniknąć zanieczyszczenia odwodnienia, zaleca się pokrycie rusztu folią PVC.

Instalace AVZ102-R102

Otaczająca powierzchnia powinna być 3–5 mm powyżej górnej powierzchni odwodnienia. W przypadku nawierzchni z kostek betonowych zalecamy układać kostki w pobliżu odwodnienia na podłożu betonowym.

Instalace AVZ102-R102

AVZ102-R103

Instalace AVZ102-R103

Wystarczająco dużo miejsca nie tylko dla odpływu, ale także dla wymaganego podłoża betonowego.

Instalace AVZ102-R103

Wybierz lokalizację spływu (najniższe miejsce) oraz początek i koniec linii. Minimalna wysokość podłoża betonowego 10 cm.

Instalace AVZ102-R103

Ustawić wysokość tak, aby uzyskać dostateczny spadek.Odwodnienia należy instalować z osadzonymi rusztami, aby zapobiec odkształcaniu się podczas montażu. Aby uniknąć zanieczyszczenia odwodnienia, zaleca się pokrycie rusztu folią PVC.

Instalace AVZ102-R103

Otaczająca powierzchnia powinna być 3–5 mm powyżej górnej powierzchni odwodnienia. W przypadku betonowej nawierzchni przeznaczonej do ruchu pojazdów radzimy postępować zgodnie z poniższym schematem.

Instalace AVZ102-R103

AVZ103-R104

Instalace AVZ103-R104

Wystarczająco dużo miejsca nie tylko dla odpływu, ale także dla wymaganego podłoża betonowego.

Instalace AVZ103-R104

Wybierz lokalizację spływu (najniższe miejsce) oraz początek i koniec linii. Minimalna wysokość podłoża betonowego 15 cm. Podłoże betonowe należy uzbroić prętami ze stali zbrojeniowej Ø10 mm, co 40 cm.

Instalace AVZ103-R104

Ustawić wysokość tak, aby uzyskać dostateczny spadek. W celu uniknięcia deformacji podczas montażu odwodnień należy zastosować przewidziane elementy dystansowe, które po zabetonowaniu usuwamy.

Instalace AVZ103-R104

Otaczająca powierzchnia powinna być 3–5 mm powyżej górnej powierzchni odwodnienia. Odpływy należy zabetonować na całej wysokości. Szerokość (grubość) bocznej warstwy betonu zalecamy przynajmniej 15 cm.

Instalace AVZ103-R104

AVZ103-R201

Instalace AVZ103-R201

Wystarczająco dużo miejsca nie tylko dla odpływu, ale także dla wymaganego podłoża betonowego.

Instalace AVZ103-R201

Wybierz lokalizację spływu (najniższe miejsce) oraz początek i koniec linii. Minimalna wysokość podłoża betonowego 20 cm. Podłoże betonowe należy uzbroić prętami ze stali zbrojeniowej Ø10 mm, co 40 cm.

Instalace AVZ103-R201

Ustawić wysokość tak, aby uzyskać dostateczny spadek. W celu uniknięcia deformacji podczas montażu odwodnień należy zastosować przewidziane elementy dystansowe, które po zabetonowaniu usuwamy.

Instalace AVZ103-R201

Otaczająca powierzchnia powinna być 3–5 mm powyżej górnej powierzchni odwodnienia. Odpływy należy zabetonować na całej wysokości. Szerokość (grubość) bocznej warstwy betonu zalecamy przynajmniej 20 cm.

Instalace AVZ103-R201