Elastyczne podłączenia

A71

Przyłącze elastyczne 40×40

A72

Przyłącze elastyczne 50/40×40/50

A73

Przyłącze elastyczne 5/4"×40 plastik

A74

Przyłącze elastyczne 5/4"×40 metal

A75

Przyłącze elastyczne 5/4"×32/40 plastik

A76

Przyłącze elastyczne 5/4"×32/40 metal

A77

Przyłącze elastyczne 6/4"×40/50 plastik

A78

Przyłącze elastyczne 6/4"×40/50 metal

A79

Przyłącze elastyczne 6/4"×40 plastik

A790

Przyłącze elastyczne 6/4"×40 metal

Inovační projekt společnosti Alca plast, s.r.o., č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011205 spočívající v zavedení sériové výroby inovovaného produktu díky inovovanému výrobnímu procesu výroby flexi hadic s koncovkou variabilních průměrů prostřednictvím pořízení příslušné výrobní technologie je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci programu Inovace.