Elastyczne podłączenia+

A702

Przyłącze elastyczne 50/40×40/50

A705

Przyłącze elastyczne 5/4"×32/40 plastik

A706

Przyłącze elastyczne 5/4"×32/40 metal

A707

Przyłącze elastyczne 6/4"×40/50 plastik

A708

Przyłącze elastyczne 6/4"×40/50 metal

A7990

Dwukomponentowe uszczelnienie 5/4"

A7991

Dwukomponentowe uszczelnienie 6/4"

A7992

Dwukomponentowe uszczelnienie 1"

Inovační projekt společnosti Alca plast, s.r.o., č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011205 spočívající v zavedení sériové výroby inovovaného produktu díky inovovanému výrobnímu procesu výroby flexi hadic s koncovkou variabilních průměrů prostřednictvím pořízení příslušné výrobní technologie je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci programu Inovace.