Z kratką DESIGN

APV101

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV201

Kratka ściekowa 105×105/50/75 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV102

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV202

Kratka ściekowa 105×105/50/75 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV103

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV203

Kratka ściekowa 105×105/50/75 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, syfon mokry

Inovační projekt společnosti Alca plast, s.r.o., č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011205 spočívající v zavedení sériové výroby inovovaného produktu nerezového žlabu prostřednictvím pořízení příslušné výrobní technologie je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci programu Inovace.