Z kratką ze stali nierdzewnej

APV3344

Kratka ściekowa 105×105/50/75 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, kołnierz nierdzewny, dwa poziomy izolacji, syfon mokro-suchy

APV4344

Kratka ściekowa 105×105/50/75 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, kołnierz nierdzewny, dwa poziomy izolacji, syfon mokro-suchy

APV3444

Kratka ściekowa 150×150/50/75 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, kołnierz nierdzewny, dwa poziomy izolacji, syfon mokro-suchy

APV4444

Kratka ściekowa 150×150/50/75 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, kołnierz nierdzewny, dwa poziomy izolacji, syfon mokro-suchy

APV26

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV26C

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, kołnierz nierdzewny, dwa poziomy izolacji, syfon suchy

APV1324

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, kołnierz nierdzewny, dwa poziomy izolacji, kombinowany syfon SMART

APV2324

Kratka ściekowa 105×105/50/75 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, kołnierz nierdzewny, dwa poziomy izolacji, kombinowany syfon SMART

APV1321

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, kombinowany syfon SMART

APV2321

Kratka ściekowa 105×105/50/75 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, kombinowany syfon SMART

APV1311

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV2311

Kratka ściekowa 105×105/50/75 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV31

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, kombinowany syfon SMART

APV32

Kratka ściekowa 105×105/50 mm, odpływ pionowy, kratka nierdzewna, kombinowany syfon SMART

APV1

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV2

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV5411

Kratka ściekowa 150×150/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV6411

Kratka ściekowa 150×150/50 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, syfon mokry

APV12

Kratka ściekowa 150×150/110 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, dwa poziomy izolacji, syfon mokry

APV13

Kratka ściekowa 150×150/110 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, dwa poziomy izolacji, syfon mokry

Inovační projekt společnosti Alca plast, s.r.o., č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011205 spočívající v zavedení sériové výroby inovovaného produktu nerezového žlabu prostřednictvím pořízení příslušné výrobní technologie je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci programu Inovace.