Spółka Alcaplast została pierwszym czeskim liderem w regionie Pragi. Udało nam się pokonać konkurencję 263 innych firm, które brały udział w konkursie. Ideą tego konkursu jest nagradzanie czeskich przedsiębiorców, którzy promują czeskie spółki z czeskim kapitałem .

Nagrodę wraz z żoną Panią Radką Prokopová odebrał Dyrektor -František Fabičovic który powiedział: „Jesteśmy bardzo wdzięczni za pierwsze miejsce od jury ,tym bardziej że przy ocenie brano pod uwagę kilka wskaźników finansowych. Zwycięstwo jest efektem, wielu lat ciężkiej pracy. "

W tym roku po raz pierwszy przyznano, na tym corocznym konkursie Nagrodę czeskich Liderów. Spośród tysiąca trzystu pięćdziesięciu kandydatów ze wszystkich regionów Republiki Czeskiej, jury wyłoniło czternastu ,których ogłoszono w siedzibie Microsoft w Pradze.