• Rozpoczęcie produkcji dwóch produktów- zawory napełniające i spustowe
  • Wzrost produkcji i obszaru o tereny dawnych drzeworytów przy ulicy Bratysławskiej w Breclaviu.
  • Otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału - na Słowacji.