• Wzięcie po raz pierwszy udziału w targach w Brnie . Właściciele firmy Alcaplast zdobywają w Brnie złoty medal za podwójny przycisk spłukiwania.
  • Rozpoczęcie testowanie pierwszych modułów - technicznie najbardziej wymagającego produktu.