• Dyrektor wykonawczy Radka Prokop zostaje Menadżerem roku 2015. Zwycięstwo przyznawany jest za wprowadzenie metod nowoczesnego zarządzania.