• Rozpoczęcie działalności w najnowszej, największej i najdroższej hali C, która zwiększa wydajność produkcji nawet o 30%.
  • Członkostwo wśród „100 Najlepszych” potwierdza wyjątkową pozycję firmy Alcaplast w systemie gospodarczym Republiki Czeskiej.
  • Alcaplast otrzymuje nagrodę Czech Leaders, jako przedstawiciel czeskiego kapitału, który w sposób przejrzysty, jest siłą napędową gospodarki krajowej i ma znaczący udział w zatrudnieniu dla Regionu Pragi.
  • Dyrektor wykonawczy Radka Prokopová znajduje się w gronie dwudziestu pięciu najważniejszych kobiet czeskiej branży biznesowej i publicznej w konkursie TOP Women of the Czech Republic.